Het compliance programma van Annie

Annie Connect verplicht zich tot het opvolgen van alle wetten en richtlijnen gericht op de uitvoering van de werkzaamheden en ook van vrijwillige regels die niet in wetvorm zijn vastgelegd. Eerlijkheid, volledigheid en integriteit vormen daarvoor het uitgangspunt. Ons compliance programma moet borgen en bij voorkeur garanderen dat het handelen van al onze medewerkers in overeenstemming met maatschappelijk, morele, juridische en economisch-etische waarden en normen verloopt.

De directie van Annie Connect kan zowel door haar eigen compliance manager als door externe auditors aangesproken worden op afwijkingen. De directie geeft commitment om alles te doen wat in haar vermogen ligt om passende maatregelen te nemen die afwijkingen in de toekomst moeten voorkomen.

In het compliance programma staat weergegeven op welke wijze Annie Connect de naleving op wet- en regelgeving heeft geïmplementeerd in haar bedrijfsprocessen en hoe de controle daarop is geborgd.

 

Klik hier om het volledige programma te downloaden