Callcenter Annie Connect krijgt op 30 mei het stokje van de Kroontjesestafette overhandigd. Dit is een prijs voor een goed preventie-, verzuim en (re)integratiebeleid. Annie Connect krijgt de onderscheiding vanwege de arbeidsomstandigheden en - faciliteiten die zo zijn ingericht dat het werk uitermate geschikt is voor mensen met een arbeidshandicap.

De prijs wordt overhandigd door de vorige winnaar, Nationale Vereniging de Zonnebloem. Directeur Leo Dijkgraaf neemt het stokje vol trots over: 'We hebben met Annie al vele prijzen gewonnen voor onze prestaties. Dat is natuurlijk prachtig, vooral ook als compliment voor onze Annies. Maar deze prijs bewijst dat het idee achter Annie uniek en goed is en niet alleen dat. Goede ideeën krijgen alleen maar een kans, als ze ook goed worden uitgevoerd. Deze prijs is voor onze directie en management en ons voltallige kantoorpersoneel. Alleen dankzij die mensen kunnen wij de Annies optimale kansen geven om vanuit huis ook met een handicap te kunnen werken en weer echt ergens bij te horen.