De jury heeft bij de beoordeling van de inzendingen voor de TelewerkaspectPrijs er vooral op gelet of het product of de dienst kan leiden tot een snellere invoering of tot een grotere groei van telewerken in Nederland.

Annie Connect Annie Connect is een call center dat bedrijven ondersteunt met telefonische dienstverlening. Het bijzondere is dat alle telefonisten van huis uit werken. 80% van de medewerkers zijn herintredende arbeidsongeschikten. Veel aandacht wordt gegeven aan persoonlijke contacten en opleiding via de Annie Academie. Annie Connect heeft de technische infrastructuur die nodig is ter ondersteuning van de telewerk activiteiten volledig zelf ontwikkeld. Zowel medewerkers als opdrachtgevers hebben via Internet direct toegang tot de relevante gegevens.

Naar het oordeel van de jury heeft Annie Connect een belangrijke bijdrage geleverd aan de herintegratie van arbeidsongeschikten door middel van telewerken. Bovendien heeft Annie Connect de benodigde infrastructuur voor een groot deel zelf ontwikkeld.

De heer Leo Dijkgraaf, directeur van Annie Connect BV te Veenendaal mocht de TelewerkaspectPrijs ontvangen uit handen van de heer Doekle Terpstra, voorzitter van het CNV.